Advarer mot vindkast på over 100 km/t

Det er ventet mye vind i Trøndelag utover tirsdag.  

Nyheter

Værmeldingstjenestene varsler om kraftig vind i regionen fra tirsdag formiddag. Det kan bli kast på over 100 km/t. Verst skal det bli tirsdag ettermiddag og kveld.

Årsaken til den kraftige vinden er et lavtrykk som ligger sør for Island, og som beveger seg sørøstover.

Sterkest vind blir det etter all sannsynlighet i indre og høyereliggende strøk. Men også i lavlandet er det ventet mye vind.

Det kan bli såpass i Trøndelag at ferje- og flyavganger kan bli kansellert. I tillegg vil sikten i fjellet på grunn av snøfokk reduseres.

Rådet fra ekspertene: Sikre løse gjenstander og ikke ta noen sjanser.

Vinden skal minke utover onsdag.