Vil endre trafikkreglene sånn at rullestolbrukere kan kjøre fortere

Nyheter

Samferdselsministeren ba mandag 11. mars Vegdirektoratet om å foreslå nødvendige endringer for at rullestolbrukere skal få kjøre i 15 km/t.

- En slik fartsøkning er ønsket av brukerne. Samtidig må vi søre for at det ikke går utover sikkerheten for andre trafikanter, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I dag kan rullestolbrukere kjøre i 10 km/t. Med bedre rullestoler blir rullestolene også brukt andre steder i trafikken enn bare på fortauet. Derfor ønsker regjeringa nå å legge til rette for en økning til 15 km/t.

En slik fartsøkning krever endringer i regelverket, blant annet i trafikkreglene. Vegdirektoratet skal nå utarbeide forslag til endring og sende dette på høring.