- Oppfattet kjøringa som uforsvarlig

Her ble en vannskuter observert kjørende lørdag kveld.  

Nyheter

Lørdag kveld i 18.30-tida fikk politiet melding om vannskuterkjøringa i Terna båthavn på Orkanger.

- Melderen oppfattet kjøringa som uforsvarlig, sier Monica Brækken ved lensmannskontoret i Orkdal.

Kjøringa, som melderen karakteriserte som villmannskjøring, ble observert fra land.

- Patruljen var der i 19-tida, men da var det ingen vannskuter å se, sier Brækken.