Her skal det asfalteres i år

Sjekk om «din veg» får nytt dekke.

Sjekk hvor i ditt område det skal legges asfalt i sommer.  

Nyheter

I mai startet asfaltsesongen, og her får du oversikten over hvilke veger som skal asfalteres i Trøndelag i år.

Det skal asfalteres 48 km riksveg og 205 km fylkesveg i år. I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4780 km fylkesveg med fast dekke.

SE OVERSIKT I TRØNDELAG

Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.

- For 2019 har fylkestinget bevilget 321 millioner kroner til vedlikehold av vegnettet i Trøndelag. En betydelig del av disse midlene går til asfalt. For 2019 er det også bevilget betydelige investeringsmidler til fornying av vegnettet, der mange av tiltakene også vil omfatte ny asfalt på strekningen, sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune.

- Ny vegstrategi for Trøndelag peker på at vi ikke asfalterer grusveger uten at det først gjennomføres forsterkning og oppbygging av vegen. Dette er viktig for å ivareta levetiden på asfalten og gi et mer varig resultat, legger han til.

Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 55 millioner kroner til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.

SE OVERSIKT I MØRE OG ROMSDAL

- For å få best effekt ut av pengene, velger vi å asfaltere lengre strekninger og samle strekningene geografisk, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.