115 nye parkeringsplasser og flytting av menighetshus vil koste 8,7 millioner kroner

Nok en gang ble rådmannens forslag til områdeplan for Venn sendt tilbake til rådmannen for nye endringer.

Venn sentrum i dag. Skaun kirke til venstre. Det røde menighetshuset rett frem. Skole til høyre.  Foto: Google maps

Nyheter

Torsdag 9. mai var det nyeste forslaget til områdeplan på Venn oppe til behandling i plan og miljøutvalget (PMU) i Skaun kommune. Dette var andre gang utvalget hadde saken til behandling, etter at PMU forkastet rådmannens første forslag til områdeplan i slutten av mars.