Bøtelagt, mistet lappen og fikk fengselsstraff

Nyheter

En kvinne i 30-åra bosatt i Orkdal, er dømt til 15 dagers betinget fengsel for råkjøring. Hun er også idømt ei bot på 12 000 kroner, og hun er fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på seks måneder.


 

Kjøringa fant sted i en nabokommune i april i år. Hun ble da målt til 87 km/t i en 50-sone. Retten kaller det en grov fartsovertredelse.

I retten har den tidligere ustraffa kvinnen avgitt en uforbeholden tilståelse, og samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.


 

Kvinnen vedtok dommen på stedet.