Flere er syke nå enn i fjor

To kommuner med relativt stor økning.
Nyheter

Legemeldt sykefravær i 1. kvartal i år, er høyere enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Nav, som nylig har offentliggjort tallene.

— Vi opplever en svak økning i det sykefraværet i Trøndelag i første kvartal uten at det gir oss noen grunn til bekymring. Sett i lys av sesongjusteringer er sykefraværet stabilt i fylket. Og det er gledelig å se at 60 prosent er tilbake innen 16 dager, sier direktør i Nav Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Det legemeldte sykefraværet var i første kvartal i år 5,7 prosent, det er en økning på én prosent.

ST-kommunene

Her er tallene for STs kommuner, der fraværet for første kvartal i år er oppgitt først, og med endring i prosent i parentes:

Orkdal: 5,5 (-5,2)

Rennebu: 5,6 (-10,9)

Hemne: 5,8 (+13,1)

Halsa: 6,2 (-14,3)

Snillfjord: 6,3 (+8,0)

Skaun: 6,4 (+1,4)

Rindal: 6,8 (-13,8)

Meldal: 6,9 (+17,7)

Agdenes: 6,9 (+26,2)

Agdenes og Meldal har den største økningen, deretter kommer Hemne. Halsa og Rindal har den største nedgangen i sykefravær.

Bjugn og Røyrvik har det høyeste fraværet i Trøndelag med 7,9 prosent. Holtålen med 4,2 prosent har det laveste fraværet.

De yngste er friskest

Når det gjelder inndeling i yrker, er det høyeste fraværet innenfor helse- og sosialtjenester, med 8,3 prosent. Det er en liten økning fra i fjor. Transport/lagring og forretningsmessig tjenesteyting ligger på henholdsvis 6,4 og 6,3 prosent fravær.

Fordeling på alder viser at det er flest syke i aldersgruppen 60–64 år. Her er fraværsprosenten 7,6, en svak nedgang fra i fjor. Aldersgruppen 16–19 år har det laveste fraværet med 2,1 prosent. «Alderstabellen» viser en jevn økning fra yngst til eldst, med unntak av gruppen 65–69 år. Der er fraværsprosenten 5,7 prosent, på linje med gruppen 40–44 år.