Koster ca. 15 mill å sette i stand

Det anslås at det vil koste mellom 13,3 og 15,5 millioner kroner å sette i stand dette bygget. 

Nyheter

Teknikkutvalget vedtok onsdag enstemmig at det gamle gymnastikkbygget på Follo går fra å være midlertidig til permanent bygg for kommunale tjenester.

Det er voksenopplæringa, hjelpemiddelsentralen og arbeidstreningsbedriften Orkdalstorget som holder til i lokalene.

Orkdal kommune kjøpte eiendommen av Sør-Trøndelag fylkeskommune for ti millioner kroner i 2012. Forutsetninga fra kommunen var at dette skulle inngå i finansieringa av nybygg (det som senere fikk navnet Sondrehallen) ved Orkdal vidaregåande skole.

Kommunen ville bruke bygget midlertidig til blant annet hjelpemiddellager.

I forbindelse med at man nå vil benytte bygget permanent til kommunal tjenesteproduksjon, har man beregnet at det vil koste mellom 13,3 og 15,5 millioner kroner å sette i stand bygget.

I vedtaket fra teknikkutvalget heter det at man skal ta stilling til rehabilitering av bygget i forbindelse med høstens budsjettbehandling.