Vil ha heliumforbud

Nyheter

Rådmannen i Hemne tilrår overfor kommunestyret at det innføres forbud mot salg og slipp av heliumballonger på arrangement i kommunal regi, på kommunalt godkjente utsalgssteder, fra kommunal eiendom og fra kommunale bygninger. Innen 1. juli i år skal det også iverksettes et arbeid for å utvide de kommunale politivedtektene til også å omfatte heliumforbudet.


 

Utgangspunktet for saken er ønske om å redusere spredning av plast i naturen, og det faktum at helium er en knapphetsressurs som bør tilfalle de formål som best tjener menneskeheten.

I saksframlegget går det fram, med henvisning til «ekspertuttalelser», at det er tomt for heliumgass om 25–30 år. Norge har i dag ingen nasjonal regulering av bruk av heliumgass.

Ifølge Wikipedia brukes flytende helium innen kuldeteknikk. I industrien brukes helium blant annet som trykk- og spylegass. Den benyttes også som løftegass i ballonger og luftskip.

Flere norske byer og tettsteder har innført heliumforbud.