Differensiert arbeidsgiveravgift

Tydelig signal til regjeringen

Et samlet fylkesting mener det bør være mulig å ha differensiert arbeidsgiveravgift i sammenslåtte kommuner.
Nyheter

Trøndelag