Hit går årets siste «Bli kjent»-tur

I 2009 ble teaterstykket «Kåppår og slagg – Nyplassen 1709», framført på Nyplassen i Sæterdalen i Meldal.  

Nyheter

Mandag kveld 17. juni er det tid for Orkland kommunes siste tur i denne omgang. Denne gangen går turen til Grutseter smeltehytte på Nyplassen i Sæterdalen i Meldal kommune.

Akkurat som på de tre tidligere turene, oppfordres det om å ta med kaffe, kaffebrød, klappstol og godt humør.

LES OGSÅ:
Hit går Bli kjent-turene
Tur nummer to til Songlia
43 vindmøller skal settes opp på Geitfjellet

Gruvehistorien og industrihistorien i dalføret er uløselig knyttet til Løkken Verk og gruvene. En viktig, men mer ukjent del av historien, er stedene som sto for smelting av malmen som ble utvunnet fra gruvene på Løkken Verk og Høydal. Grutseter smeltehytte ble bygget og tatt i bruk allerede i 1664, da smeltehytta ved Svorkmo ble for liten.

Hytta på Svorkmo het forøvrig Plassen, og valg av navn på den nye ga seg nesten selv – Nyplassen. Hit ble malmen fraktet, kobberet skilt ut, bearbeidet og fraktet til Trondheim. Der ble det solgt både innenlands og til de øvrige nordiske land. Dalførets industrihistorie var i gang.

Lokalhistoriker, forfatter, meldaling og journalist, Anne Mari Svinsaas, har skrevet mye om det som foregikk her. I 2009 ble hennes teaterstykke «Kåppår og slagg – Nyplassen 1709», framført på stedet. Under mandagens besøk vil hun fortelle om stedets historie, og tar gjerne med seg alle som har lyst til en vandring i området. I tillegg vil det nok ifølge arrangeren dukke opp flere kulturelle innslag med historisk tilsnitt.

Årets «Bli kjent»-turer for innbyggerne i de fire Orkland-kommunene (Orkdal, Meldla, Agdenes, deler av Snillfjord) har vært en suksess. Så langt har 400 deltakere vært med.

Det er ingen påmelding til turen til Nyplassen i Sæterdalen. Du kommer deg dit blant annet ved å kjøre forbi Frilsjøen på Løkken og videre innover dalen. Stedet er godt synlig fra veien.