Hundeeiere må ikke glemme dette

Politiet har i løpet av siste uka mottatt flere meldinger om at hunder slippes løs.  Foto: CF-Wesenberg

Nyheter

Båndtvangen for hunder gjelder fra 1. april til 20. august.

Politi flere steder i landet har i løpet av siste tida mottatt flere meldinger om at hunder slippes løse på små øyer/holmer. Vi er midt i den mest sårbare tida for dyre og fuglelivet. Fuglene er midt i hekketida, og mange dyr har fått avkom.

- Vi ber dere ta hensyn til dette. Dette gjelder både langs kysten og i fjellet, oppfordrer politiet.

Hunder skal ikke være løse slik at de jager eller forstyrrer vilt eller fugler.

- Vi ber alle om å følge båndtvangen og respektere bestemmelsen, sier politiet.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

I områder der tamrein lovlig beiter, skal hundeholderen se til at hunden ikke unødig uroer eller skremmer rein, selv om den er under kontroll eller bundet.