Så en av Europas fem store på Blåsmo

Denne gaupa ble observert på Blåsmo lørdag 15. juni 2019. 

Nyheter

ST har fått dette bildet av en gaupe sett på Blåsmo fra Ragnhild Bergsrønning fra Løkken verk.

Gaupe (Lynx lynx) er et mellomstort kattedyr i slekten ekte gauper. Arten er mest tallrik i det boreale barskogbeltet i Eurasia, men fragmenterte bestander finnes også i mer sydlige strøk. Gaupa står oppført som sterkt truet på norsk rødliste for arter 2015, men regnes som sådan av IUCN som livskraftig.

Gaupa er et nattaktivt rovpattedyr og det eneste viltlevende kattedyret som finnes i Norden. Den er sky og observeres sjelden i åpent lende. Arten regnes med blant Europas fem store, som dessuten inkluderer ulv, brunbjørn, jerv, og visent (europeisk bison).