«Et lite rop fra Venn barnehage»

I et brev til politikerne, deler Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Venn barnehage sine tanker om utfordringene med barnehagedekningen i øvre Skaun.

Dagens Venn barnehage. 

Nyheter

– Hvem vet bedre enn ansatte, barna og foreldrene?

Slik innleder FAU ved Venn barnehage brevet til Hoku, som handler om hvordan barnehagen skal være frem til det nye oppvekstsenteret står klart. Videre står det:

«Vårt ønske er brakker på eksisterende tomt. Der vi gjør uteområdet til barnehagen større ved å trekke inn gjerdet langs gresset mot kirka. Her kan man også sette brakkene uten å ødelegge nåværende uteområde.

En alternativ med brakker på Rena mener vi er en dårlig løsning. De ansatte blir ikke samlet på ett sted. Samarbeid blir ikke like enkelt som det er i dag. Når arbeidshverdagen ikke fungerer blir det misnøye. Det smitter. Man får økt sykefravær. Ved å ha avdelingene i umiddelbar nærhet er det lettere å samarbeide på tvers.Å ødelegge tomta på Rena for en midlertidig løsning, synes vi er bortkastet. Skaden som blir gjort kan ikke rettes opp senere.

På Venn er vi så heldige som har skole og barnehage omtrent «vegg i vegg». Det gjør hverdagen til oss foreldre mye enklere, man slipper en omvei. Hvorfor endre dette? Nesten tretti barn står på venteliste for å få plass på Venn barnehage. Mange foreldre kjører ett barn til skolen på Venn, og andre barn i barnehagene rundt om i Buvika/Børsa. Optimalt? Nei.

Økonomer er vi kanskje ikke, men vi klarer ikke å se noe annet enn brakker på eksisterende tomt som den mest lønnsomme midlertidige løsningen. For alt vi ser så må jo dette også være den enkleste løsningen? Det blir nevnt at de nye brakkene blir stående i veien når man skal bygge nytt oppvekstsenter; vil ikke da hele barnehagen være i veien?

Man må verne om det som er unikt. Man må kjempe for det som fungerer, men samtidig ikke være redd for endring. Endring kan føre mye positivt med seg så fremt man går frem riktig. Lytte, inkludere og informere underveis.

Brevet er signert «Med vennligst hilsen FAU Venn barnehage.»

ST har kortet ned brevet.