Åpnet nytt klubbhus og anlegg i Husdalen

Nyheter

Fredag 29. juni åpnet Orkla jeger- og fiskerforening (OJFF) sitt nye anlegg for leirdueskyting i Husdalen.

Skrivinga av søknader og prosjekteringa på dugnadsprosjektet startet i 2017. Og nå er det endelig ferdigstilt. Det er bygd et nytt klubbhus og teknisk utstyr er oppgradert med blant annet nye leirduekastere og nytt elektronisk system.

Orkla sparebanks har innvilget 100 000 kroner fra gavefondet til oppgradering av leirdueanlegget til OJFF.

Åpninga av det nye anlegget ble markert med et stevne; Orkla sparebank treffen. Det pågikk helga 29.-30. juni.

SE RESULTATLISTA HER

OJFF har cirka 600 medlemmer og drives på frivillig basis. De driver med blant annet elgbane, fiskeutvalg, hundeutvalg, natur-/og miljøutvalg og altså leirduebane.

Foreninga ønsker å tilby et allsidig tilbud til personer i alle aldre og uansett bakgrunn, og derfor blir det blant annet tilrettelagt aktiviteter innen friluftsliv, jakt og fiske for unge.