«Lakseveien» kan bli stengt i perioder over to måneder

På denne veistrekningen på fylkevei 714 pågår det veiarbeid i sommer.  

Nyheter

Fylkesvei 714 mellom Våvatnet og Melvassmyran blir stengt i perioder til og med 15. august. Veiarbeidet på stedet startet allerede på tampen av juni.

Det er manuell dirigering, og ifølge Veitrafikksentralen kan «Lakseveien» bli stengt i perioder på inntil 15 minutter på grunn av vegarbeid og sprengningsarbeid.

Det er hovedsaklig disse tidspunktene veien stenges i perioder:

• Mandag til fredag fra 07 til 13, og fra 17 til 20.

• Lørdag fra 07 til 16.30.

Denne veistrekningen ligger hovedsakelig i Snillfjord kommune.