Innsigelser mot kommunens sentrumsplan: – Dette vil være dårlig butikk for samvirkelaget

Coop-butikken på Venn vil ha muligheten til selv å utvikle samvirkelagets eiendom til forretning og bolig, og vil ikke være kommunens «nødløsning» for offentlige og halvoffentlige arrangementer.

Styret i Coop Skaun SA har diskutert om det er gunstig å omprofilere butikkonseptet til Prix-butikk. Det vil i så fall føre til noe bedre innkjøpsbetingelser fra Coop-systemet, og noe nedsatte priser. 

Nyheter

Onsdag 5. juni vedtok plan- og miljøutvalget (PMU) i Skaun kommune ny områdeplan for Venn. Samme dag ble saken lagt ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. august, men det har allerede kommet innsigelser.