Vil tegne en fredet sirkel rundt kirka, og bygge skolen et annet sted

Pilegrimsvert og guide i Skaun krike, Endre Jystad Bjørgum, har skrevet et åpent brev til Skaun kommune. Bjørgum ønsker å «frede» området ved Skaun kirke og meninghetshuset, og slå en sirkel rundt.
Nyheter

– Etter mitt skjønn bør denne sirkelen være fri for gjennomgangstrafikk. Skolen må bygges et annet sted. Det er ingen mening i å bygge en svær koloss av en bygning tett inn på et historisk minnesmerke, skriver Bjørgum.