Frivilligsentralen i Meldal får statlig støtte

Tilskuddene får de gjennom "Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier".

Regjeringen gir 302 millioner kroner til ulike tiltak gjennom "Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019". 

Nyheter

Frivilligsentralen i Meldal og Rennebu kommune får henholdsvis 130.000 og 100.000 kroner fra en statlig tilskuddsordning til å opprette et tilbud om utlån av utstyr til fritidsaktiviteter til barn og unge.

Tilskuddene får de gjennom "Nasjonaltilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Regjeringen gir til sammen 302 millioner kroner til tilskuddsordningen dette året.

I pressemeldingen skriver regjeringen at Meldal Frivilligsentral får 130.000 kroner til "Bua Meldal", som skal drive utlån av utstyr til barn og unge. Frivilligsentralen oppgir i søknaden at målet er å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i ulike ferie- og fritidsaktiviteter.

Rennebu kommune får også 100.000 kroner i støtte til å etablere en utstyrssentral i Rennebu, som skal låne ut ski, fotballer, håndballer, sykler og annet fritidsutstyr til barn og unge i kommunen.

Målet med støtten er at alle barn og unge i landet skal få mulighet til å delta på lik linje i aktiviteter uavhengig av familiens inntekt.