Høy oppslutning om HPV-vaksinasjon hos begge kjønn

Nyheter

I skoleåret 2018/ 2019 har både gutter og jenter fått tilbud om HPV-vaksine. Dette er første gang gutter får tilbud om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. I det første skolehalvåret fikk 87 prosent av guttene og 89 prosent av jentene første dose av HPV-vaksinen.

Humant papillomavirus (HPV) smitter ved seksuell aktivitet og er veldig vanlig. HPV-infeksjoner kan føre til kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner. Bakgrunnen for at også gutter nå får tilbud om vaksinasjon, er økt kunnskap om at HPV kan føre til flere kreftformer både hos kvinner og menn. Langvarig HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og endetarmsåpning hos begge kjønn, samt i penis.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Margrethe Greve-Isdahl, forteller at HPV-viruset er årsak til over 100 krefttilfeller hos menn og nær 500 kvinner hvert år. Nå som både gutter og jenter får mulighet til å beskytte seg mot HPV-relatert kreft, blir mange av disse tilfellene forebygget.

Kilde: Folkehelseinstituttet.