Her gikk det litt for fort

Nyheter

En mann slutten av tenåra, bosatt i Trondheim, er ilagt et forelegg på 5500 kroner av Politimesteren i Trøndelag. Bakgrunnen er at han kjørte i 80 km/t i en 60-sone på Fv 65 ved Kvåle i Orkdal i april i år.

Dersom bota ikke betales må han sone 11 dager i fengsel.

Dersom han ikke vedtar bota og saken må oversendes domstolene for pådømmelse, vil det bli lagt ned påstand om ei bot på 6600 kroner.