Fare for misfarget vann. Ingen fare.

  Foto: Orkdal kommune

Nyheter

Flere husholdninger i Orkdal kommune kan i tiden fremover oppleve dårligere vanntrykk og misfarget vann.

– Det er bare Orkdal vannverk som holder på å rengjøre kommunale vannledninger. Det kan medføre misfarging og kortere perioder med redusert trykk. Vannet er fortsatt like trygt å drikke, skriver Orkdal kommune på sin hjemmeside.

Arbeidet starter denne uka på Fannrem, Torshus og Blåsmo, og vil fortsette i resten av kommunen i august og september.