Truer med å stenge veien: – Dette er alvorlig

28. august skal saken om den trafikkfarlige fylkesveien i Børsa sentrum opp til endelig behandling i hovedutvalg vei i Trøndelag fylkeskommune.

– Denne veien er trafikkfarlig, sier Husby og Wiggen. 

Nyheter

Skaun kommune ber om at fylkeskommunen bidrar med 48 millioner kroner, av totalkostnaden på 75 millioner.