Bygde ulovlig hus i strandsonen: – Det kan ikke stå som i dag

Først etter at drivhuset var ferdigbygd, ble det søkt om dispensasjon fra plan og bygningsloven. Grunneieren sier at bygget ble satt opp i god tro.

Bygningen har et bebygd areal på 16 m², og skrått tak med mønehøyde på 2,5 meter 

Nyheter

Ina Guttorm har søkt om dispensasjon for oppføring av et lysthus cirka ti meter fra strandkanten på Sildværet, vest for Viggja sentrum. Bygningen har et bebygd areal på 16 m², og skrått tak med mønehøyde på 2,5 meter. Det er vindu på alle fire sider, og dobbeltdør i glass mot sjøsiden. I tillegg til lysthus for helårsbruk, skal bygningen også benyttes som drivhus deler av året. I samme søknad søkes det også om dispensasjon for en liten redskapsbod på cirka 3 m² for oppbevaring av hageredskap.