– Jeg stemte på det partiet som jeg tror er best for jorda

Til tross for tre forskjellige valg, nye digitale valgkort, og muligheten til å stemme i annen valgkrets enn den man bor i, gikk valgdagen knirkefritt, skal man tro stemmetellere og stemmegivere i Skaun.

Det er kommunevalg hvert fjerde år i Norge. Valgdagen er flaggdag. 

Nyheter

På valgdagen 9. september kunne man avgi stemme ved kommune-, fylkestings- og kirkevalget ved fem forskjellige valglokaler i Skaun kommune. I Buvika og Børsa, på Viggja, Venn og Jåren. På samtlige valglokaler er det åpent fra klokka 9 til 21.