– Planarbeidet er inne i en svært kritisk fase

Etter at ST skrev om Riksantikvarens innsigelser om planforslaget for Venn sentrum, møttes foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Venn oppvekstsenter til møte.

Noralf Rune Dahlen, FAU. 

Nyheter

– Det er avgjørende for målet om byggestart i 2021 at det snarest mulig blir vedtatt en områdereguleringsplan for Venn, skriver Noralf Rune Dahlen, på vegne av arbeidsgruppa.