Slik stemte «ST-land»

I avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt var det til sammen 18 746 som avga stemme. Dette gir en valgdeltakelse på 64,8 prosent.
Nyheter

Skaun kommune (23 mandater)