Tenåring spyttet politiet i ansiktet

Nyheter

En tenåring bosatt i STs nedslagsfelt er idømt en såkalt straffutmålingsutsettelse for vold mot politiet og for bruk av beroligende medikamenter.

Straffen innebærer at han blir dømt for de straffbare forholdene dersom han begår nye straffbare handlinger under prøvetiden som er satt til to år.

Saken er fra januar i år, da den unge lovbryteren spyttet en politihøyskolestudent i ansiktet under pågripelse. Han sparket også studenten.

Dommen er avsagt under dissens. De to meddommerne konkluderte ut fra sakens omstendigheter med at en straffutmålingsutsettelse er riktig reaksjon. Sakens dommer mente at 18 dager betinget fengsel var riktig reaksjon.

Det er ikke idømt saksomkostninger.