Det er ikke bare å overta våpenet når slektningen din dør

Politiet jobber for tida med å redusere antall våpen i dødsbo i Trøndelag.  Foto: Politiet

Nyheter

Politiet jobber for tida med å redusere antall våpen i dødsbo i Trøndelag. I forbindelse med dette har de gått ut med informasjon som er greit å vite:

• En våpentillatelse er personlig. Når en våpeneier går bort, må arvinger sørge for omregistrering/avhending av våpenet snarest mulig. Dette kan gjøres ved at arvinger søker, selger, plomberer eller destruerer våpenet.

• Alle hagler som er ervervet før 1. oktober 1990 blir registreringspliktige når våpeneier går bort. Det vil si at arvinger eller andre må søke om også disse våpnene.

• Det er gebyrfritt å overta våpen i rett opp- og nedadgående linje, f.eks. fra far eller bestefar. I andre tilfeller er gebyrsatsene kr 1150 dersom man ikke har våpen fra før, eller kr 575 hvis man har våpen fra tidligere.

• Alle registreringspliktige våpen må oppbevares i våpenskap.

For enda mer informasjon om hvordan man skal søke om våpen eller om våpen i dødsbo, kan man blant annet se på nettsiden til politiet.