Vil utvide skjenketiden for alkohol

Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkiv

Nyheter

I kommunestyremøtet i Skaun 23. mai 2019 ble det fattet følgende vedtak: «Skjenketiden settes til kl. 01.00 for utendørs skjenking.» Deretter ble saken sendt ut på høring.

Da saken ble behandlet i Helse, oppvekst og kulturutvalget (Hoku) 20. august, kom utvalget frem til et omforent forslag. I høringsuttalelsen foreslår Hoku å forlenge skjenketiden for utendørs servering frem til klokka 01.30.

I dagens forskrift om salgs- og skjenketider for alkoholholdige drikker i Skaun kommune, kan skjenking av øl og vin etter kommunal bevilling skje fra klokka 09.00 til klokka 02.00. Skjenking av brennevin etter kommunal bevilling kan skje fra klokka 13.00 til klokka 02.00. For utendørs skjenking av øl, vin og brennevin skal skjenkingen være avsluttet innen klokka 01.00.