Farevarsel fra yr.no

Folk oppfordres til å unngå bratte skråninger. 

Nyheter

Det meldes om at det vil komme store nedbørsmengder i STs kommuner i helga. I den forbindelse har Meteorologisk institutt lagt ut farevarsel om jordskred på nettsiden yr.no.

- Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy, skriver Meteorologisk institutt, som kommer med følgende anbefaling:

- Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.