Advarer mot flom og jordskred

NVE: Faren skal minke mandag kveld.
Nyheter

NVE varslet på sine nettsider søndag kveld at det var ventet mye regn søndag og mandag. Det kom absolutt til syne flere steder i STs nedslagsfelt mandag morgen.

LES OGSÅ:
Kjelleren ble fylt med vann
LIVE: Alt om flommen her
Flommen tok brua - isolerte aldersheimen

Mye regn ville gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere gult varslingsnivå.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Gode råd:

• Hold deg oppdatert om situasjonen.

• Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

• Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Faren for oversvømmelser, jordskred og flom skal ifølge NVE minke mandag kveld.