Nektet å betale fartsbot – det var lite lurt

Nyheter

En mann i 50-åra fra Skaun ble bøtelagt for å ha råkjørt med motorsykkel på Fv 800 i sommer. Mannen ble målt med laser.

Farten ble målt til 118 km/t i 70-sonen. Politimesteren utferdiget et forelegg (bot) på 14 000 kroner, men mannen nektet å betale. Han mente bestemt at han kjørte rundt 100 km/t. I forelegget ble han «advart» mot at dersom han ikke vedtok bota, ville saken bli brakt inn for domstolene. Da ville det bli lagt ned påstand om at bota kom til å beløpe seg til 17 000 kroner.

Nylig ble saken avgjort i Sør-Trøndelag tingrett. Og der ble mannen dømt til å betale 17 000 kroner i bot. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en perioden på seks måneder.

Retten la avgjørende vekt på vitneforklaringen fra polititjenestemannen som gjennomførte kontrollen. Her var alle prosedyrer ivaretatt. Derfor fant ikke retten grunn til å betvile resultatet av målingen.

Det er uvisst om denne dommen ankes videre.