Kraftig nedgang i rovdyrskader

I Agdenes er det nesten ikke sauer igjen, og bruken av utmarksbeite er uaktuelt.

I Agdenes er det nesten ikke sau igjen, og utmarksbeite blir ikke brukt. Tall fra kommunen viser at det nå bare er 210 sauer i kommunen. 

Nyheter

- Dagens rovdyrpolitikk ødelegger livsgrunnlaget i lokalsamfunn. Det mener tidligere leder av beitelaget i Agdenes og bonde Kjell Arne Fremstad.