Kritisk til ordførerens maktgrep: – Dette er lovbrudd, og sterkt kritikkverdig

Gunnar Bodahl-Johansen er en av Norges fremste eksperter på presseetikk og offentlighet. Han er ikke uvant med at politikere opptrer uavhengig av lover og regler - slik som i Skaun.

Gunnar Bodahl-Johansen er en av Norges fremste eksperter på presseetikk og offentlighet.  Foto: Arkiv

Nyheter

Ved flere anledninger har formannskapet i Skaun diskutert rådmann Jan-Yngvar Kiels stilling. Dette har skjedd bak lukkede dører, i møter uten offentlig innkalling, og uten at noe av innholdet i sakene er oppgitt i saksliste eller møteprotokoll.