Først ble ST kastet ut av møtet på feil grunnlag. Så brøt ordføreren norsk lov på direktesendt TV

Med ordfører Jon P. Husby i spissen, benyttet formannskapet tre forskjellige hjemler for å holde dørene lukket for pressen. Så ble kommunestyremøtet lukket for offentligheten. Ingenting var i tråd med norsk lov.
Nyheter

– Det er ikke truffet noe vedtak, og det skal gjøres før døra kan lukkes. Det er ikke ordføreren som bestemmer det. Det er kommunestyret, sier ekspert i presseetikk og offentlighet, Gunnar Bodahl-Johansen, til ST.