Her bryter ordføreren loven på direkte-TV

Ordfører Jon P. Husby lukket torsdagens kommunestyremøte for offentligheten.

Nyheter

Under tv-overføringen av torsdagens kommunestyremøte i Skaun, sendte ordfører Jon P. Husby (Sp) offentligheten på gangen, og lukket møtet etter eget forgodtbefinnende - uten verken hjemmel i loven eller på vegne av kommunestyret, slik norsk lov krever.

– Dette er rett og slett meningsløst. Ordføreren sier bare at saken er unntatt offentlighet, og ber alle utenom medlemmene om å forlate salen. Det er ikke slik man opptrer i et kommunestyre, sier ekspert på presseetikk og offentlighet, Gunnar Bodahl-Johansen.

ST har i en serie artikler satt søkelys på hvordan politikere i Skaun kommune, med ordføreren i spissen, har unngått å forholde seg den norske kommuneloven når det kommer til offentlig møtevirksomhet.