Har 5 millioner: Ber om forslag til plassering av hurtigladestasjoner

Trøndelag fylkeskommune har satt av 5 millioner kroner til etablering av ladepunkt for elbil.

Snillfjord kommune fikk ikke støtte til hurtigladestasjon. På Orkanger blir det kø rundt helgehøytidene.  Foto: Truls Lereggen

Nyheter

I det politiske vedtaket i fylkeskommunen er midlene knyttet til etablering av ladepunkt ved fylkeskommunale bygg og anlegg.

– Men vi ønsker også innspill til andre, og kanskje mer egnede, plasseringer av ladepunkter i kommunen, ut fra de vurderinger som kommunene selv gjør, skriver Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder plan, i skrivet som er sendt ut til alle trønderske kommuner.

Samtidig som det selges flere og flere elbiler, vokser behov for ladestasjoner. ST har i flere saker skrevet om stort behov for ladestasjoner i «ST-kommunene». I Skaun kommune er det ingen offentlige hurtigladestasjoner i dag.

LES OGSÅ: Bygger 15 ladestasjoner for elbil, men «ingen» får bruke dem

Må driftes privat

I skrivet oppfordres kommunene til å komme med forslag til minst ett ladepunkt i hver kommune. Støtten skal gå til etablering av ladepunkt, men driften av ladepunktene må andre stå for.

– Vår støtte er tenkt benyttet til etablering av ladepunkt, under forutsetning av at andre drifter og vedlikeholder dem. Fylkeskommunen kan ikke ta på seg ansvaret for eller involvere seg i drift av ladepunktene. Vi ser at dette heller ikke vil være aktuelt for kommunene. Vi er derfor avhengig av å finne private aktører som kan sikre driften.

Med private aktører menes for eksempel parkeringshus, dagligvarebutikker, bensinstasjoner eller Fortum. Støtteordningen er i utgangspunktet tiltenkt hurtigladere, men semiladere kan vært aktuelt. Normallading vil høyst sannsynlig ikke få støtte.

Frist

Fylkeskommunen ber derfor kommunene om å melde inn forslag til minst ett ladepunkt, sammen med kart, begrunnelser, type ladepunkt og aller helst en avklaring med privat aktør om samfinansiering.

– Frist for tilbakemelding er 31. oktober 2019, skriver Landheim.

Ut fra innspillene som kommer inn, vil fylkeskommunen fremme en prioritert liste.