Setter av 200 millioner til dette veiprosjektet

De røde strekene viser hvor det skal bygges ny vei/utbedres.  Foto: Kart: Statens vegvesen

Nyheter

Regjeringen prioriterer E39 mellom Stormyra og Betna med 200 millioner kroner over neste års statsbudsjett. Budsjettet ble offentliggjort mandag formiddag.

Det betyr at det blir anleggsstart på denne veistrekningen i juli neste år. Hele prosjektet omfatter tre delstrekninger på til sammen 26 kilometer vei. En del er utbedring av den eksisterende traseen, mens praktisk talt hele strekningen fra den vestlige avkjørselen til Valsøybotten bygges i jomfruelig terreng.

Veien er planlagt ferdig i 2024.

— Dette er som forventet. Det er viktig at prosjektet kommer i gang, og jeg tror planleggingen gir godt grunnlag for helhetlig utbygging. Lokalt er det ønske om rask framdrift, men det viktigste er likevel at nå er man i gang, sier Karin Bjørkhaug (KrF), nestleder i hovedutvalg for transport og leder i trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke.

Når det gjelder E39 Klett-Bårdshaug, setter regjeringen av 143 millioner kroner til den årlige utbetalingen til OPS-selskapet (offentlig privat samarbeid).

Det er i tillegg lagt til grunn 7 millioner kroner til videreføring av utbedring av flere tunneler på strekningen. På den måten tilfredsstiller de kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Når det gjelder E6 gjennom Rennebu, bygges den ut i regi Nye Veier AS. Ulsberg-Vindåsliene har planlagt byggestart i løpet av 2020 og ferdigstillelse i 2023.