Sier nei til vindkraftutbygging

I et høringssvar til Olje- og energidepartementet går et samlet kommunestyre i Meldal mot vindkraftutbygging

Orklandkommunene har alle sendt inn relativt like høringssvar til departementet. 

Nyheter

I 2017 ga Olje- og energidepartementet Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lage et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Sa NVEs forslag ble publisert, ble det klart at de hadde pekt ut 13 områder som NVE mener er best egnet for ny vindkraftutbygging i Norge. Ett av disse områdene omfatter blant annet Meldal kommune.