Skoleutredning ferdig: 158,8 millioner kroner i forskjell på dyrest og billigst alternativ

På oppdrag fra Skaun kommune har Rambøll AS regnet ut hva ny skole og barnehage i øvre Skaun vil koste når det kommer til infrastruktur, vann-, avløp og veganlegg.

Den endelige rapporten som styringsgruppa skal legge frem for politikerne, er foreløpig ikke klar.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

Skaun kommune arbeider i disse dager med et forprosjekt for ny skole på Venn. Den endelige rapporten skal legges fram for kommunestyret i løpet av 2019, men er foreløpig ikke endelig. Da første del av det som skal bli den endelige rapporten - en kladd - ble offentliggjort i slutten av juni, ble det debatt.