Skal måle støy

Einar Olav Schei ved Wacker Holla Metall sier at støymålinger blir foretatt så snart som mulig.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Wacker Holla Metall skal foreta støymålinger etter at nye ovn 8 ble satt i drift i august. Verket har diverse referansepunkter, blant annet på samme og motsatt side av fjorden, og på Kyrksæterøra, der det foretas målinger. Kravet er at støy fra smelteverket ikke skal overstige en viss desibel.

— Målingene blir foretatt om kort tid, opplyser Einar Olav Schei, stedfortreder i adm.dir. Torbjørn Hallands feriefravær denne uka.

ST har mottatt henvendelser fra personer som opplever støyen fra verket som intens og sjenerende. Det samme skjedde under oppstarten av ovnen. Da ble det opplyst at dette var helt normalt i forbindelse med oppkjøring av ovnen, og at ting ville normalisere seg da den var i ordinær drift.

— Hva skjer dersom støymålingene viser for høye verdier, Schei?

— Da må vi se på tiltak for støyskjerming.

Tyskeide Wacker Holla Metall har i dag verdens største silisiumovn. Den har en prislapp på ca. en milliard kroner.