Kommunen har fått et uvanlig problem: Det er for mange kvinner, og for få menn

I disse dager holdes avsluttende møter for å avgjøre hvilke representanter som skal sitte i hvilke politiske utvalg: Formannskap, PMU (plan og miljøutvalg), HOKU (Helse-, oppvekst- og kulturutvalget) og kontrollutvalget.

Etter fire år,har det nåværende kommunestyret sin siste dag i inneværende kommunestyreperiode 17. oktober.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Nyheter

Den neste kommunestyreperioden starter 17. oktober. Da blir Gunn Iversen Stokke (Sp) ny ordfører i Skaun, og Bjørn Hammer (Buviklista) ny varaordfører. Samtidig skal nytt kommunestyre konstitueres. Hvilke 23 politiske representanter (og deres vararepresentanter) som skal sitte i kommunestyret, er allerede bestemt ut i fra valgresultatet.