Åpner tidligere

Nyheter

Fylkesvei 714 i Mjønes blir åpnet noe tidligere enn planlagt.

Veien, som etter planen skulle åpne klokka 01.00 søndag, vil bli åpnet klokka 22 lørdag kveld.

Veien har vært stengt i forbindelse med bygging av ny bru over Åstfjorden.Brua er en del av et prosjekt som gjør at fv 714 blir om lag seks kilometer kortere enn dagens trasé. Brua har en lengde på 735 meter.