River samfunnshuset etter at 24 år gammel avtale er ugyldig

I 1995 inngikk Skaun kommune og Børsa samfunnshus en avtale om etablering og drift av samfunnshuset. Med rivingen forsvinner alt av verdier for andelseierne.

Sammen med den gamle ungdomsskolen, skal Børsa samfunnshus rives.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

På grunn av at nye Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus nå er åpnet, skal alt av gammelt bygningsmateriell på den gamle skoletomta rives og fjernes. I det inkluderer også det nye skolebygget fra 2005, som ST har skrevet om tidligere, samt Børsa samfunnshus.