River samfunnshuset etter at 24 år gammel avtale er ugyldig

I 1995 inngikk Skaun kommune og Børsa samfunnshus en avtale om etablering og drift av samfunnshuset. Med rivingen forsvinner alt av verdier for andelseierne.

Sammen med den gamle ungdomsskolen, skal Børsa samfunnshus rives.  Foto: Erik Eikebrokk

Nyheter

På grunn av at nye Skaun ungdomsskole og Bautaen kulturhus nå er åpnet, skal alt av gammelt bygningsmateriell på den gamle skoletomta rives og fjernes. I det inkluderer også det nye skolebygget fra 2005, som ST har skrevet om tidligere, samt Børsa samfunnshus.

Nå ber kommunen andelseierne, som består av lag og foreninger, om å fjerne alt av løsøre og inventar. Uke 44 oppgis som siste frist for henting av løsøre, mens selve rivingen skal starte i uke 45.

LES OGSÅ: Erklærte den nye ungdomsskolen for åpen. – Dette er en solskinnshistorie

Erklærer avtalen ugyldig

I et brev til A-andelseierne i samfunnshuset, tolv i tallet, skriver Skaun kommune at kommunen ikke trenger særskilt tillatelse fra Børsa samfunnshus BA (BA betyr selskap med begrenset ansvar) for å rive huset.

Etter å ha vært i kontakt med Brønnøysundregistrene mener kommunens jurister at selskapet Børsa samfunnshus, har opphørt å eksistere, og at avtalen mellom de to partene derfor ikke gjelder lenger.

Bakgrunnen for denne henvendelsen, er at Skaun kommune og Børsa samfunnshus A/L (andelslag), inngikk et samarbeid om etablering og drift av samfunnshuset, der de to partene hver har femti prosent eierandel. Denne avtalen ble inngått i 1995.

Børsa samfunnshus består blant annet av foajé, scene, gymsal og amfi. Her fra et tidligere arrangement.  Foto: Erik Eikebrokk

Avtale fra 1995

ST har fått tilgang til avtalen.

I den står det at partene delte totalkostnaden på 6,6 millioner på likt. Der står det også at partene eier halvparten av bygget hver (inkludert amfiet); at kommunen eier løst og fast gymnastikkutstyr samt utenomhusareal og parkering, mens Børsa samfunnshus eier øvrig løsøre og inventar. Det samme forholdet gjelder når det kommer til vedlikeholdsansvar.

Videre i avtalen står det at partene har delt bruksretten av huset seg imellom, der det oppgis hvor mye kommunen må betale Børsa samfunnshus for denne bruksretten. Begge parter skal være representert i samfunnshusets styre, og det står at kommunen skal være representert i samfunnshusets årsmøte.

Avtalen ble signert av ordfører Agnar Melby 25 .januar 1995, etter å ha blitt godkjent i kommunestyret.

Selskapet har opphørt

Via Brønnøysundregistrene har Skaun kommune fått oppgitt at Børsa samfunnshus BA opphørte å eksistere i 2013. Dette fordi det i 2008 ble innført en ny samvirkelov. I den forbindelse fikk alle selskap av denne typen fem års frist til å endre firmaet til et samvirkeforetak; SA, men dette ble ikke gjort innen fristen.

Dermed opphørte Børsa samfunnshus å eksistere, skriver Skaun kommune i brevet som er sendt til alle A-andelshaverne.

Spørsmålet blir da hvilke konsekvenser dette får for partene. Kommunen viser til at avtalen som ble inngått i 1995, bare gjelder mellom Skaun kommune og Børsa samfunnshus BA.

«Når en avtalepart ikke eksisterer lenger, foreligger det heller ingen avtale. (...) Sameiet anses således avviklet, og sameiet ville uansett blitt avviklet når sameieobjektet samfunnshuset nå skal rives,» skriver kommunens avdelingsjurist Jeanette Dahlen i brevet.

Det presiseres at funksjonene i samfunnshuset, som har vært i drift frem til dags dato, skal ivaretas av Bautaen kulturhus i fremtiden.

På ovennevnte grunnlag mener Skaun kommune at avtalen partene imellom har opphørt, og at bygget kan rives. Andelshaverne oppfordres til å fjerne løst inventar og løsøre før rivingen; snarest mulig. Skulle flere ønske samme løsøre og inventar, vil loddtrekning avgjøre, står det i et brev til A-andelseierne, fra brukerkoordinator Grethe Gravrok Sand.

Andelseiere

En rekke privatpersoner kjøpte såkalte B-andeler i Børsa samfunnshus. De tolv A-andelshaverne er som følger:

 • Skaun barne- og ungdomskorps
 • Børsa sanitetsforening
 • Børsa grunneierlag
 • Børsa IL
 • Skaun bondelag
 • Koret Våren Viggja
 • Børsa elglag
 • Viggja musikkorps
 • Skaun ballklubb
 • Skaun håndballklubb
 • Viggja IL
 • Fosshaugen velforening

Innledningsvis i brevet viser Skaun kommune til dialog med tidligere styreleder Grim Rune Esp i 2016. ST har forsøkt å komme i kontakt med Esp, men har ikke fått svar.