Har sendt kritiske spørsmål til ordføreren: – Vi er oppriktig redd for at prosessen skal stoppe opp

FAU sier at jobben med ny skole på Venn har kommet mye lenger enn i 2014, men er opptatt av at kommunen tilrettelegger for at arbeidet kommer helt i mål.
Nyheter

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) på Venn har sendt brev til ordfører og leder teknisk enhet i Skaun kommune. I brevene, som inneholder til sammen fire forskjellige spørsmål, spør FAU om administrasjonen har tilstrekkelig med ressurser for å kunne arbeide videre med sentrumsplan for Venn, samt spørsmål om når planen kan bli vedtatt i kommunestyret.