Sender ut spørreundersøkelse for å løse vanskelig sak

Denne uka møtes formannskap og kommunestyre til ekstra møter for å behandle sentrumsplan og skole- og barnehagestruktur på Venn.

Øvre del av Skaun.  Foto: Skaun kommune

Nyheter

Formannskapet har ytret ønske om å gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut hva lokalbefolkningen selv mener om fremtidas skole- og barnehagestruktur.

Undersøkelsen er planlagt gjennomført i uke 44.

 • Mener du det er riktig å bygge en felles skole på Venn for Venn og Jåren-Råbygda?
 • Mener du det er riktig å bygge en felles barnehage på Venn for Venn og Jåren Råbygda?
 • Dette er de to spørsmålene rådmannen vil at foreldre og foresatte i skolekretsene på Venn og Jåren-Råbygda skal svare på når innbyggerundersøkelsen sendes ut. Kommunestyret kan omformulere spørsmålene hvis ønskelig.

  LES OGSÅ: Bryter egen regel ved å bygge ny skole. – Det vil være krevende for økonomien

  «Questback»

  «Questbacken» kan gi viktige svar når det nye kommunestyret i Skaun skal avgjøre fremtidens skolestruktur i øvre Skaun. Resultatet fra undersøkelsen skal være klart innen utgangen av 2019.

  – Vi skal først og fremst gjennomføre undersøkelsen, og så blir det opp til politikerne å ta tak i materialet, sier leder for styringsgruppa, Sigve Laugsand.

  - Vil styringsgruppa komme med en anbefaling?

  – Styringsgruppa har hatt sine møter, og er forelagt denne utredninga. Vi har ikke hatt noen avstemning i styringsgruppa, men den enkelte har kommet med sine innspill.

  Forprosjekt

  Utredningsarbeidet kommer som resultat av at kommunestyret vedtok å gjennomføre «Forprosjekt Venn». Det ble satt av en halv million kroner til arbeidet.

  En tretten personer stor styringsgruppa er satt ned av rådmannen, og består av rådgiver Sigve Laugsand, rådmann Jan-Yngvar Kiel, assisterende rådmann Hege Røttereng, tillitsvalgt i utdanningsforbundet Gunnhild Buhaug, Heidi Olsen, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Skaun, Siri Skogstad Leer, barnehagebestyrer Venn oppvekstsenter, Astrid Gimseng og Eli Aune, fra Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Andréas Askim-Ringen driftskontoret, Knut André Bjerke, enhetsleder kultur, Rune Heen, rektor Venn, rådgiver barnehage Grete Anita Lefstad, og leder teknisk enhet.