Næringsliv

– De som går på fagskolene har mer «hands on-kompetanse»

I Trøndelag i dag går 700 elever på fagskoler. 250 av disse er elever ved Chr. Thams fagskole i Meldal.

Rune Wiggen og Lise Eriksen Kirkholt mener yrkesfagenes status er på vei opp. Det er de glade for. 

Nyheter

Fagskoler, eller høyere yrkesfaglig utdanning, er ikke et nytt fenomen. De har eksistert i 50 år, og syv av disse finner man i Trøndelag.