Store inntektsforskjeller mellom rådmennene

Av rådmenn og kommunaldirektører i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt var det Morten Wolden, som er rådmann i Trondheim, som hadde den feteste lønnsslippen i 2018.

Ingvill Kvernmo, Morten Wolden og Svein Henry Berdal.  Foto: Arkiv

Nyheter

Fem av rådmennene som bor i, kommer fra eller jobber i en av kommunene som avisa Sør-Trøndelag dekker, er det trondheimsbaserte Morten Wolden som tjener mest. Av de øvrige tolv, hadde fire millionlønn i året som gikk, i tillegg til Wolden, hvis man tar med kommende Orkland-rådmann Ingvill Kvernmo.