Dette tjener næringslivstoppene

Næringslivslista domineres av menn, men aller øverst på samtlige kriterier, troner en kvinne.
Nyheter

Millionlønn har blitt vanlig lederlønn i næringslivet, men verdt å merke seg er at det er få kvinnelige ledere i hjørnesteinsbedriftene. Ett unntak er daglig leder i Rindalslist, Hege Gåsvand, som hadde høyest inntekt, største formue, og betalte mest skatt av samtlige navn som figurerer på avisa Sør-Trøndelags liste.